Omroepersgilde

d'n Ouwe Omroeper

AGENDA


CONTACT

d’n Ouwe Omroeper
De Rits 3
8356 HD BLOKZIJL
Tel: 0527-291858
Mob: 06-53616259
e-mail:

 

profielschets van een omroeper

Om vroeger de aanstelling als omroeper te krijgen, mocht je geen dronkenlap wezen en geen "goede bekende", in de kwade zin des woord, van de schout en de schepenen zijn. Ook het hebben van een strafblad was uit den boze. Wel was het kunnen lezen en een harde stem hebben een must.
In de 19e en 20e eeuw dreef armoede, meestal oudere mensen die hun eigen beroep niet meer uit konden oefenen, tot het ambacht van omroeper om zo een grijpstuiver te kunnen verdienen. Meestal combineerden ze dit met de werkzaamheden van klapwaker of porder.

De meeste omroepers van de vorige eeuw liepen in sobere kledij, een boerenkiel met een manchesterbroek of een zwart pak met pet en klompen.

Omroepen is tegenwoordig geen bittere noodzaak meer, maar wordt nog hobbymatig bedreven.
Henk v.d. Nieuwenhuizen
Foto: J. v.d. Pijl
Fred Martens
Dit kun je ook zien aan de pakken en kleren die de hedendaagse omroepers dragen. Ze zijn veelal gemaakt naar voorbeeld van wat de gegoede burgerij in de Gouden Eeuw droeg.

Als ze een concours bezoeken doen ze dat meestal als "ambassadeur" van hun gemeente en / of woonplaats. Ze worden dan vaak ontvangen door de burgemeester of andere hoogwaardigheidsbekleders van de plaats waar het concours plaatsvindt. Er zijn omroepers die hun burgemeester begeleiden als deze naar officiële bijeenkomsten gaat.
Stads- en dorpsomroepers worden ook ingezet om luister bij te zetten op allerlei festiviteiten zoals braderieën, jaarmarkten, culturele evenementen en kerstmarkten. De middenstand maakt regelmatig gebruik van dit ouderwetse communicatiemiddel als zij reclames en aanbiedingen op een speciale, originele manier aan de man willen brengen.
Peer Witzel
Foto: Kees Laagland
Toch moet de omroeper van tegenwoordig wel enige kenmerken en karaktertrekken bezitten. Hij of zij:
 • Moet in verstaanbaar Nederlands zijn boodschappen kunnen uitdragen.
 • Moet een historische interesse en een cultureel besef hebben.
 • Moet goed aangeschreven staan, niet als zuiplap, crimineel of asociaal persoon.
 • Moet creatief en vindingrijk zijn, denk aan het maken van teksten en dergelijke.
 • Moet zonder schroom voor publiek durven optreden.
 • Moet zijn woonplaats, gemeente en / of regio willen promoten.
 • Moet het ambacht “omroepen” serieus, maar niet te zwaar nemen.
 • Moet een representatief voorkomen hebben.
 • Moet over een luide, duidelijke, dragende stem beschikken.
 • Moet zich flexibel op kunnen stellen naar de wens van de opdrachtgever.
 • Moet spontaan en naar behoren op gebeurtenissen kunnen reageren.
 • Mag humoristisch zijn, maar geen feestneuzen of clowneske uitdossingen.
 • Moet het vak omroeper blijven zien als hobby.
 • Moet eerlijk zijn en blijven ten opzichte van zijn collega-omroepers.

Ziet u uzelf terug in deze kenmerken en karaktertrekken, en spreekt het ambacht "omroepen" u aan, maak dat kenbaar bij uw gemeente of in uw woonplaats bij een toeristische of culturele vereniging. Misschien kunt u wat voor elkaar betekenen.

Op de eerste plaats gaat het bij het ambacht "omroepen" om de nostalgie en folklore, niet om er financieel beter van te worden. Dat willen wij als gilde zo houden. U hoeft echter niet voor niets te roepen, een onkostenvergoeding naar redelijkheid is normaal.
Siep v.d. Meulen
Foto: G. v.d. Meulen
Om te voorkomen dat mensen zich opgeven als omroeper, terwijl ze het niet zijn, moet men kunnen aantonen dat ze “officieel” aangesteld zijn door de gemeente of een vereniging die de goedkeuring van het omroepersgilde “d’n Ouwe Omroeper” kan wegdragen. Tevens mag men geen lid van een andere Nederlands omroepersgilde zijn. Dit ter voorkoming dat, als er twee evenementen tegelijk zijn, de omroeper niet hoeft te kiezen voor welke vereniging hij / zij wil roepen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat of een lid bij u in de buurt.