Omroepersgilde

d'n Ouwe Omroeper

AGENDA


CONTACT

d’n Ouwe Omroeper
De Rits 3
8356 HD BLOKZIJL
Tel: 0527-291858
Mob: 06-53616259
e-mail:

 

gildebroeders - FRed MARtens

Fred Martens - Stadsomroeper van Blokzijl

Fred M. Martens
Geboren te Santpoort op 27-07-1945
Omroeper sedert 11 mei 1994
Gehuwd met Hilda
Twee kinderen, dochter en zoon
Vijf kleinkinderen

Hoort, hoort...
Fred Martens

Ter afsluiting van het vaarseizoen in Blokzijl werd in die jaren op de 3e zaterdag van september, ‘s avonds een spektakelstuk opgevoerd op een ponton in de Havenkolk aldaar. Men vroeg daarom de hele bevolking van Blokzijl om zich in middeleeuwse kledij te hijsen en te paraderen op de historische markt langs de kades. Ook waren er groeperingen zoals zangkoren en de toneelvereniging die allerlei stukjes opvoerden, als was Blokzijl echt in de middeleeuwen beland.

Het was in 1993 dat er enige tijd voordat het spektakel zou plaatsvinden, een soort van werkvergadering werd gehouden, waarbij de bevolking werd uitgenodigd om ideeën te ventileren over de invulling van het spektakel.

Fred Martens
Fred was daarbij en hij kon zich nog de stadsomroeper van weleer herinneren. Deze laatste omroeper, Rommert Koning, moest in 1988 door zijn leeftijd stoppen. Daar Fred het zonde vond dat er geen omroeper meer was, opperde hij het idee om iemand te vinden die bereid was om deze rol tijdens het spektakel op zich te nemen. Toen gebeurde er iets wat hij niet verwachtte. Alle rechtgeaarde Blokzieligers veerden op en riepen enthousiast: “Hoera, we hebben een nieuwe stadsomroeper !” “Ho, ho,” riep Fred, “Dat is niet mijn bedoeling!” Het hielp niets en men wist hem te overreden om als omroeper over de historische markt te gaan roepen. Hij verzekerde hen echter, dat het slechts eenmalig zou zijn.

Toen hij op de bewuste avond van 18-09-1993 zijn taak als gelegenheidsomroeper volbracht, trok hij de aandacht van de burgemeester en wethouders. Deze vroegen hem om vaste omroeper van de toenmalige gemeente Brederwiede te worden. Fred had een aantal redenen om daar nee tegen te zeggen. Toch wisten de burgemeester en de VVV hem een half jaar later te overreden om ja te zeggen.
Zijn officiële installatie als stadsomroeper van Blokzijl vond plaats in het prachtige gemeentehuis van Brederwiede te Vollenhove op 11 mei 1994.

Fred Martens
Toen op 01 januari 2002 de gemeente Brederwiede werd opgeheven en werd samengevoegd met de gemeenten Steenwijk en IJsselham, werd Fred tijdens de nieuwjaarsreceptie te Steenwijk officieel geïnstalleerd als stadsomroeper van de nieuwe gemeente Steenwijkerland.

Fred werkte tot eind juli 2000 bij de Koninklijke Marechaussee, was op vele plaatsen werkzaam, zowel in binnen- als buitenland.
Vanaf 1994 deed hij mee aan vele concoursen in binnen- en buitenland en won daarbij vele prijzen.

Vanaf de oprichting op 14-02-2014 is hij lid van het Omroepersgilde “D’n Ouwe Omroeper”.

Zegt het voort. Zegt het voort.

Tel: 0527 - 291 858
Email:
Fred Martens