Omroepersgilde

d'n Ouwe Omroeper

AGENDA


CONTACT

d’n Ouwe Omroeper
De Rits 3
8356 HD BLOKZIJL
Tel: 0527-291858
Mob: 06-53616259
e-mail:

 

gildebroeders - Siep van der Meulen

Siep van der Meulen - Dorpsomroeper van Oosterend (Easterein)

Ik ben Sibe van der Meulen (zeg maar Siep) en ben geboren op 4 december 1949 in Akkrum, Friesland.

Oosterend (Easterein), het dorp waar ik nu woon en dorpsomroeper ben, is gelegen in de gemeente Littenseradeel.
Deze gemeente heeft 29 officiële kernen en nog een aantal buurtschappen.

In 2007 en in 2010 is Littenseradeel uitgeroepen tot Nederlands veiligste gemeente.
Easterein, een van de veiligste dorpen dus, heeft 950 inwoners.
Siep van der Meulen

Het is een oud terpdorp met daarop de Martinikerk. Deze middeleeuwse kerk bezit de oudste sacristie van Friesland. Ook heeft deze kerk een zeldzame oksaal (dit is een galerij met een verdieping erboven. Op de verdieping staat meestal het orgel en neemt het koor plaats). Deze zeldzame oksaal is gemaakt in 1554 en bevat 18 Bijbelse taferelen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Beide verdiepingen hebben drie rondbogen, versierd met motieven uit de renaissance.

Siep van der Meulen
In 1979 werd mij vanuit “Doarpbelang Hald Faesje” uit Easterein gevraagd om dorpsomroeper te worden. Sinds die tijd ben ik omroeper van de gehele gemeente Littenseradiel.

Tien jaar lang was dat meestal voor noodslachtingen, in elk dorp van de gemeente raadsvergaderingen aankondigen, schaatswedstrijden, kaatswedstrijden en meer van dit soort dingen.

Tegenwoordig roep ik veelal voor winkels, (bedrijfs) openingen, markten, Abrahams, Sara’s, oude ambachten, dorpsfeesten en historische optochten.

Al sinds 1987 doe ik mee met de kampioenschappen die georganiseerd werden. Ik ben medeoprichter van het gilde, de “Eerste Vereniging van Stads- Dorps- Omroepers Nederland”. De oprichting van dit gilde vond plaats in 1991. Verschillende bestuursfuncties heb ik hierin vervult zowel vicevoorzitter als later 7 jaar voorzitter.

Het hoogtepunt, in mijn carrière als omroeper, was deelname aan het W.K. in Cornwall in 2003.

Mijn kenmerken zijn mijn originele Friese kostuum, de transportfiets die ik meestal bij me heb en mijn zeer luide en harde stem.

Wilt u de echte Friese gastvrijheid eens proeven? Dan nodig ik u allen daarvoor uit om eens naar mijn dorp te komen, Easterein.

Wilt u gebruik maken van mijn diensten, mail dan naar:
of bel naar 0515 - 332 284
Siep van der Meulen

Boeren, burgers en buitenlui, hoooooort, hoooort

Ik ben Siep uit Easterein.
Een dorp met rondom rust in 't groene land.
Zonder zorgen, rang of stand.
De trots van heel Noord-Nederland.

Een schilderachtig dorpsgezicht,
een paradijs voor elk gedicht.
Waar reeeds menig film is opgenomen
en decorbouwers niet hoeven komen.
Centraal in de gemeente Littenseradiel,
waar menig bezoeker reeds voor viel.

Met vaarroutes, paden, nieuwe wegen.
Ondanks de mummies, nog springlevend.
Het middelpunt van Friesche sporten,
in veel van dertig dorpen.

Centrum van Kaatsen en Fierljeppen.
Nee mensen, zonder op te scheppen.
Het is een voorrecht daar te wezen,
maar ik waarschuw u bij dezen:

Gaat u er ooit heen; een uur of een dag,
u bent verloren, ja op slag!
U verliest uw hoofd, uw hart en ziel,
aan mijn gemeente Littenseradiel.

Siep van der Meulen